PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Nel Bielniak

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5101-1629

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 236

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz