PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Andrey Kotin

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 25 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Die Welt als Bühne und Darstellung. Gespieltes Leben und gelebtes Spiel in Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater", 2021, Andrey Kotin , W: Märchen und Spiel, 2021 / Hrsg. Katarzyna Grzywka-Kolago, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (#), (Warszawskie rozprawy bajkoznawcze), s. 123--137, ISBN: 9788323549420 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5188035&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22178] [data modyf. 02-09-2021 11:55]
[20] [1]
2. Narrativer Fremdgang des >erzählten Denkens<, 2021, Andrey Kotin , W: Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz (Teil 1): Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 2021 / Hrsg. Arletta Szmorhun, Andrey Kotin. Band 4.1, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur), s. 255--267, ISBN: 9783847112600 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/56725/fremdes-zwischen-teilhabe-und-distanz?number=UNI0013760
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75)
[WZCZ-22101] [data modyf. 24-06-2021 14:37]
[75] [1]
3. Ich vs. Wir - Die Banalität des Bösen bei Vladimir Nabokov und Hannah Arendt, 2020, Andrey Kotin , W: Facetten des Neben- und Miteinanders in Sprache, Kultur und Literatur, 2020 / Hrsg. Małgorzata Jokiel, Danila Pelka, Opole: Wydawnictwo Uniwerstytetu Opolskiego (#), (Germanistische Werkstatt, 9), s. 173--185, ISBN: 9788373958982 https://repo.uni.opole.pl/info/book/UOeae91c3bbdc1441fa4e56f6fe52cc55d/
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_REPOSITORY, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 02-02-2021
[WZCZ-21901] [data modyf. 01-02-2021 12:10]
[20] [1]
4. Von Fichte zu Rosenberg, von Tieck zu Hesse. Metamorphosen der Nationidee., 2020, Andrey Kotin , W: Im Clash der Identitäten: Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020 / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (#), s. 399--412, ISBN: 9783847111405 https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737011402
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75) DOI: 10.14220/9783737011402.399
[WZCZ-21484] [data modyf. 30-04-2020 12:22]
[75] [1]
5. (Nie)przejrzystość rzeczy: wybrane filozoficzne aspekty twórczości Vladimira Nabokova , 2019, Andrey Kotin , W: Filozoficzne aspekty literatury. Studia i szkice, 2019 / red. nauk. Agata Skała, Lublin: Wydawnictwo Tygiel (#), s. 228--248, ISBN: 9788365932723 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/69CBE6C5-95C4-16C4-54FB-CA3916E9333A
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-06-2019
[WZCZ-21284] [data modyf. 14-01-2020 11:22]
[20] [1]
6. Obcość udomowiona, czyli wybrane aspeky recepcji Heinricha Bölla w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, 2019, Andrey Kotin , W: Pisząc, zmieniam świat.: Heinrich Böll czytany współcześnie, 2019 / red. nauk. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas (#), s. 297--311, ISBN: 9788324235285 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4621285&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20906] [data modyf. 23-05-2019 09:46]
[20] [1]
7. Die Domestizierung des Fremden. Einige Aspekte der Heinrich-Böll-Rezeption im rusischen Kulturraum, 2018, Andrey Kotin , W: Politischen Konjunkturen zum Trotz. Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen, 2018 / Hrsg. Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), s. 327--342, ISBN: 9783847108641 https://www.vr-elibrary.de/doi/10.14220/9783737008648.toc
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75)
[WZCZ-20275] [data modyf. 06-07-2018 11:59]
[75] [1]
8. Dyskretna groza przecietnosci. Oblicza totalitaryzmu w myśli i twórczości Vladimira Nabokova, 2018, Andrey Kotin , W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego (#), s. 83--92, ISBN: 9788378423348 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4601262&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20615] [data modyf. 18-12-2018 10:03]
[20] [1]
9. Reformacja a prawosławie. Marcin Luter według Dmitrija Mereżkowskiego, 2018, Andrey Kotin , W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, 2018 / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla, Wrocław: Quaestio, s. 145--155, ISBN: 9788365815163 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4598350&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20603] [data modyf. 14-12-2018 09:36]
[5] [1]
10. Umwege der Lust - Liebe und Sexualität im Friedrich Schlegels "Lucinde", 2018, Andrey Kotin , W: Eros und Logos: Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2018 / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin, Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag (#), s. 113--127, ISBN: 9783823381235 https://elibrary.narr.digital/book/99.125005/9783823391234
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19954] [data modyf. 30-03-2018 09:46]
[20] [1]
11. Z perspektywy Trzeciego. Estetyczne i filozoficzne aspekty myślenia narracyjnego, 2018, Andrey Kotin , W: Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, 2018 / red. Agata Skała, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL (#), s. 109--122, ISBN: 9788365932099 https://www.wydawnictwo-tygiel.pl/
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20491] [data modyf. 31-10-2018 11:36]
[5] [1]
12. Alred Kubins "Die andere Seite" als deutsche Antiutopie der Jahrhundertwende, 2017, Andrey Kotin , W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction, 2017 / Hrsg. Paweł Wałowski. Band 67, Berlin: Frank&Timme, s. 173--182, ISBN: 9783732902378 https://www.frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/buch/page/6/verlagsprogramm/bd-67-pawel-walowski-hg-der-neue-mensch-und-seine-welten/backPID/literaturwissenschaft.html
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19204] [data modyf. 03-07-2017 10:50]
[5] [1]
13. Człowiek rozdwojony. O "ciemnej" stronie potretu bohatera w wybranych tekstach Ludwiga Tiecka i E.T.A. Hoffmana, 2017, Andrey Kotin , W: Ciemna strona człowieka w literaturze XIX wieku, 2017 / pod red. Danuty Dąbrowskiej, Marty Zofii Bukały i Dominiki Gruntkowskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (#), s. 137--156, ISBN: 9788379721450 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4211215&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19642] [data modyf. 18-12-2017 08:56]
[20] [1]
14. Der Fall 'Lolita' - Vladimir Nabokov vs. Heinz von Lichberg, 2017, Andrey Kotin , W: Prace germanistyczne. Germanistische Werkstatt, 2017 / pod red. Gabrieli Jelitto-Piechulik i Felicji Księżyk. 7, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (#), (Germanistische Herausforderungen und Forschungsperspektiven), s. 181--190, ISBN: 9788373957329 https://wydawnictwo.uni.opole.pl/prace-germanistyczne-72017-germanistische-herausf
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19588] [data modyf. 30-11-2017 14:33]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Motiv grehovnoj strasti i supružeskojnevernosti v romanah V. Nabokova "Korol', dama, valet" i "Kamera obskura", 2021, Andrey Kotin , Problemy Istoricheskoi Poetiki = The Problems of Historical Poetics, Vol. 19, No. 3, 255--275, ISSN: 1026-9479, eISSN: 2411-4642, bibliogr. summ. https://poetica.pro/index_en.php
Słowa kluczowe: Nabokov, aesthetics and ethics, asceticism, love, marriage, passion, patristic heritage, religion, sin, suffering, temptation, theology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-09-2021
[AWCZ-32328] [data modyf. 07-10-2021 09:45]
[200] [1]
2. Auf der Suche nach dem verlorenen Ich. Das Nationale als Entartung des Individuellen, 2019, Andrey Kotin , Thalloris, 3/2018, 65--78, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: I-concept, individual, nation, nationalism, philosophy, romanticism, totalitarianism
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24868] [data modyf. 27-01-2020 14:00]
[5] [1]
3. Czas, Pamięć, Śmierć - Vladimira Nabokova triada estetyczno-filozoficzna, 2019, Andrey Kotin , Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 5, 85--97, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Vladimir Nabokov, consciousness vs death, memory vs vanishing, pamięć vs. przemijanie, temporality in literature, temporalność w literaturze, świadomość vs. śmierć
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.34768/fp2019a6
[AWCZ-25449] [data modyf. 08-07-2020 08:44]
[5] [1]
4. W poszukiwaniu utraconej metody, czyli Włodzimierz Sołowjow a idea sofijna w nowej książce Henriecke Stahl "Sophia im Denken Vladimir Solov'evs. Eine Ästhetische Rekonstruktion", 2019, Andrey Kotin , Przegląd Wschodnioeuropejski, Vol. 10, nr 2, 221--230, ISSN: 2081-1128, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sofia, Sołowjow, filozofia, metodologia, poezja
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.31648/pw.5475 Cytowania wg Scopus: 0 [17-01-2022]
[AWCZ-24821] [data modyf. 14-01-2020 11:33]
[100] [1]
5. Zwischen Sinn und Wahnsinn. Die Metamorphosen des Ich im deutschen romantischen Märchen, 2019, Andrey Kotin , Studia Germanica Gedanensia: Das (Un-)menschliche in Menschen. Studien zu einer athropologischen Thematik in der Literatur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Nr.40, 110--120, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ich-Kategorie, Individuum, Mensch, Romantik, Wahnsinn
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.26881/sgg.2019.40.09
[AWCZ-25650] [data modyf. 24-09-2020 11:15]
[20] [1]
6. Der Sprechende und das Unaussprechliche - Literarische Kunst als "Kampf mit der Sprache", 2018, Andrey Kotin , Studia Germanica Gedanensia: Manifestationen des Unaussprechlichen. (Un)mögliche Welt- und Selbsterkenntnis in Literatur und Kunst, vol. 38, 71--83, ISSN: 1230-6045, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_26881_sgg_2018_38_05
Słowa kluczowe: Autor, Erzähler, Sprache, das Unaussprechliche
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-23738] [data modyf. 26-02-2019 08:55]
[8] [1]
7. Dies- und jenseits des Flusses - Die Struktur als sinntragendes Element von Ludwig Tiecks "Die Elfen", 2018, Andrey Kotin , Germanica Wratislaviensia: Quellen - Details - Arumente(Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis), vol. 143, 29--41, ISSN: 0435-5865, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4a9d3a31-221b-4b5e-99bf-c026781850bc
Słowa kluczowe: Komposition, Märchen, Raum, Struktur, Tieck
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14)
[AWCZ-23496] [data modyf. 09-01-2019 11:40]
[14] [1]
8. Fluch und Segen der Heimatlosigkeit. Das russische Berlin der ersten Emigrationswelle vs. Vladimir Nabokov, 2017, Andrey Kotin , Thalloris, 2, 117--130, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ. http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/thalloris-vol-2-2017/
Słowa kluczowe: Berlin, Culture, Memory, Russian Diaspora, Space, Vladimir Nabokov, White émigré
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23118] [data modyf. 27-09-2018 10:39]
[5] [1]
9. Form vs. Inhalt - der Sonderfall Vladimir Nabokov, 2017, Andrey Kotin , Anzeiger für Slavische Philologie, XLV, 67--85, ISSN: 0066-5282, bibliogr. summ. https://slawistik.uni-graz.at/de/publikationsreihen/anzeiger-fuer-slavische-philologie/
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-23510] [data modyf. 14-01-2019 09:26]
[10] [1]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz (Teil 1) Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 2021, / (Red.) Arletta Szmorhun , Andrey Kotin , .- Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), 2021, Band 4.1, s. 349.- ISBN: 9783847112600 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/56725/fremdes-zwischen-teilhabe-und-distanz?number=UNI0013760
Kod: RED-MON-WII-H BibTeX (pkt. 150)
[RED-5981] [data modyf. 24-06-2021 14:09]
[75] [0.5]
2. Eros und Logos Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelaler bis zur Gegenwart, 2018, / (Red.) Albrecht Classen , Wolfgang Brylla , Andrey Kotin , .- Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag (#), 2018, s. 342.- ISBN: 9783823381235 https://elibrary.narr.digital/book/99.125005/9783823391234
Kod: RED-MON-WI-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5704] [data modyf. 30-03-2018 09:35]