PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Tomasz Turowski

Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 6 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Zmierzch antropocentryzmu w perspektywie etyki nowej Petera Singera, 2019, Tomasz Turowski , Zielona Góra: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Uniwersytet Zielonogórski (#), s. 579, , ISBN: 9788324235445, bibliogr. summ. http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4788166&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15251] [data modyf. 10-09-2021 12:56]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce, 2018, Tomasz Turowski , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 305--315, ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20425] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Animalization of language, therefore death of a man, 2019, Tomasz Turowski , Ethics and Bioethics, Vol. 9, Iss. 1-2, 65--69, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: acts of speech, animal rights, animal welfare, ethics, interest, language, morality, performatives, speciesism
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ebce-2019-0009
[AWCZ-24210] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera, 2018, Tomasz Turowski , Edukacja Etyczna, nr 15, 10--21, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: animal rights, antrophology, antropologia, dobrostan, ethics, etyka, moral status, moralność, moralty, prawa zwierząt, status moralny, welfare
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.24917/20838972.15.2
[AWCZ-24257] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. About three conceptualizations in pro-animals philosophy, 2017, Tomasz Turowski , Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah, v. 26, 7--21, ISSN: 1818-734X, bibliogr. https://cyberleninka.ru/article/n/about-three-conceptualizations-in-pro-animals-philosophy/viewer
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-21858] [data modyf. 06-09-2021 11:57]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, / (Red.) Joanna Dudek , Tomasz Turowski , Paweł Walczak , Joanna Zegzuła-Nowak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 329.- ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5757] [data modyf. 29-11-2021 10:31]