PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Bohdan Padlyak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!