PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Bohdan Padlyak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!