PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Krzysztof Benyskiewicz

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7026-6187

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Średniowiecznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 243

Telefon: 683283266

Adres E-mail:

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Zbiorów Specjalnych / Pracownia Konserwacji Zbiorów Dawnych

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 4.04

Telefon: 683282164

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: