PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marek Lalko

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4475-475X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Fotografii II

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 201

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Sztuk Wizualnych
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia