PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Monika Kaczor

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7289-933X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa / Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 17

Telefon: 683283142

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: