PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 402

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!