PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!