PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!