PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Dydaktyki Ogólnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Kierownik Pracowni dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!