PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Pedagogiki Szkolnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!