PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Podstaw Edukacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik prof. dr hab. Inetta Nowosad
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Inetta Nowosad
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!