PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Sylwia Słowińska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0185-4062

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Animacji Kultury i Andragogiki

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 037, 429

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.ip.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: