PERS - System Informacji o Pracownikach

I.Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej-Laboratorium biomechaniki i mechatroniki

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!