PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Roman Stryjski

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 222

Telefon: 683284709

Telefon: 683282273

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Dyrektor Instytutu