PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Obsługi Studenta nr 1

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!