PERS - System Informacji o Pracownikach

Centrum Obsługi Studenta

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 103R

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Agata Szuba
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Agata Szuba
Brak studentów studiów doktoranckich!