PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Obsługi Studenta nr 4

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Joanna Szymańska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!