PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Obsługi Studenta nr 4

Adres:
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Zyty 28 Zielona Góra
65-001 Zielona Góra

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!