PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!