PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Kształcenia

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik dr Edyta Wysocka
Zastępca Kierownika mgr Sylwia Jachacz
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!