PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Osobowy

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik lic. Małgorzata Dęga
Zastępca Kierownika mgr Adrianna Maciaszczyk
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Małgorzata Dęga
Brak studentów studiów doktoranckich!