PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Olbryś

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Osobowy / Sekcja Nienauczycieli

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 12

Telefon: 683282697

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: