PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz Audiowizualnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Dariusz Brzychcy
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!