PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz Audiowizualnej

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!