PERS - System Informacji o Pracownikach

Grzegorz Jaworski

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej / Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz Audiowizualnej

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 9

Adres E-mail:

Uwagi: 789442158

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: