PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6989-9400

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 421

Telefon: 683282613

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Uwagi: Zastępca Dyrektora Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia