PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Lidia Głuchowska

Dyscypliny naukowe:
nauki o sztuce; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3061-6861

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Historii i Teorii Sztuki

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Strona www: www.isw.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska