PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Michał Doligalski

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2895-7085

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 208A

Telefon: 789441524

Adres E-mail:

Strona www: willow.iie.uz.zgora.pl/~mdoligal/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Prodziekan ds. Studenckich