PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Lilianna Alsabry

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Zbiorów Magazynowych / Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: parter

Telefon: 683282169

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: