PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Magdalena Ogrodowczyk

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Obsługi Informatycznej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 2.07

Telefon: 683282170

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: