PERS - System Informacji o Pracownikach

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Telefon: 683282121