PERS - System Informacji o Pracownikach

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Telefon: 683282121

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Bibiloteki mgr Ewa Adaszyńska
Zastepca Dyrektora Bibiloteki mgr Aleksandra Motała
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!