PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Jadwiga Jarczyk

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Obsługi Informatycznej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 2.07

Telefon: 683282173

Telefon: 789441399

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: