PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Tomasz Klekiel

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2699-3528

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 218

Telefon: 683282619

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia