PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Monika Kaczmarczyk

ORCID: 0000-0001-6829-463X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Kryminologii i Pedagogiki Penitencjarnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 49

Telefon: 3283256

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://www.facebook.com/prisonuz/

Uwagi: współopiekun KN PRISON

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: