PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Kryminologii i Pedagogiki Penitencjarnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!