PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Resocjalizacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!