PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4762-3999

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 313

Telefon: 683282281

Telefon: 789441468

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką
Prorektor ds Współpracy z Gospodarką