PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0561-0380

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 424

Telefon: 683282373

Fax: 683284751

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann