PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Piotr Dzikowski

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5067-8552

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 151

Adres E-mail:

Strona www: www.wez.uz.zgora.pl

Uwagi: dyżur czwartek od 11.00 do 13.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke