PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6037-7729

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa / Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 13

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/prof-uz-dr-hab-iwona-palucka-czerniak

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: