PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Ewa Adaszyńska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy kustosz dyplomowany

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 1.06

Telefon: 683282121

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: