PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Dorota Gancarz

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Wydawnictw Ciągłych i Zasobów Elektronicznych

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 3.03

Telefon: 683282151

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: