PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Kuncewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Kustosz dyplomowany

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Obsługi Informatycznej / Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra

Pokój: 3.07a

Telefon: 683282155

Telefon: 789441387

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: