PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Janina Wallis

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy kustosz dyplomowany

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Biblioteka Sztuki. Oddział Biblioteki Uniwersyteckiej

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 06

Telefon: 695604789

Telefon: 508568459

Adres E-mail:

Uwagi: kurator sztuki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: