PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Edyta Wysocka

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Dział Kształcenia

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 113

Telefon: 683283276

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: