PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Katarzyna Turonek-Ostrowska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Bibliotekarz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Informacji Naukowej / Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 4.05

Telefon: 683282162

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: