PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Monika Ratajczak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 218

Telefon: 683282443

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska