PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Cezary Lipiński

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5671-7068

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 229

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: