PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Grzegorz Pudło

Stanowisko: Inspektor nadzoru

Jednostka: Kanclerz / Dział Inwestycji / Sekcja Inspektorów Nadzoru

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 1

Telefon: 683282945

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: