PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Ułasik

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Dział Osobowy / Sekcja Nienauczycieli

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 12

Telefon: 683287890

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: